Kooperacija

Kooperacija sa poljoprivrednim proizvo?a?ima u Ba?kom Petrovcu, Pivnicama, Kisa?u i okolini i to pre svega:
- avansiranje poljoprivredne proizvodnje kooperanata
- obezbe?ivanje repromaterijala-vešta?kog ?ubriva, zaštitnih sredstava i semenskog materijala za proizvo?a?e po povoljnim uslovima
- davanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom.
- posredovanje izme?u individualnih proizvo?a?a i industrijskih prera?iva?a u otkupu i transportu robe
- skladištenje i sušenje poljoprivrednih zrnastih proizvoda u sopstvenom silosu i magacinskom prostoru
- otkup poljoprivrednih proizvoda, posebno pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, še?erne repe i drugih.