TV Petrovec

TV Petrovec DOO
Ba?ki Petrovac


TV Petrovec je osnovana s ciljem prezentacije delatnosti osniva?a, AD Petrovec, kao i ukupnog privrednog, društvenog i kulturnog života Slovaka i njihovih težnji za o?uvanjem vlastitog identiteta na prostorima Vojvodine.
Sa emitovanjem je po?ela 16.11.1997. Od tada, svoj autorski program emituje na slova?kom jeziku, svakodnevno od 18.00 do 23.00h na kanalu 55. Obuhvata informacije iz ve?ine slova?kih sredina u Vojvodini, u centralnoj informativnoj emisiji Zvon: privredne teme, društveno – politi?ke doga?aje, teme iz zdravstva, školstva, kulturne i sportske doga?aje.
Osim toga u posebnim terminima posve?uje pažnju politi?kim temama. Pravilno nedeljom gledaoci mogu pratiti emisiju kolažnog tipa Nede?a s vami (Nedelja sa vama). Slede?e emisije su: Hit dana, Molja, Klenoty, Citáty a osim toga i reklamni deo.


Kontakt:
021/780-065 -
Struhar Rastislav, predsednik UO TV Petrovec
021/782-022 - Lovre Marija, odgovorna urednica TV Petrovec
021/780-106 - Maljah Marija, šef marketinga