Hmeljarstvo

Proizvodnja, prerada i dorada hmelja sorte Robusta a u manjoj meri Aroma, koje imaju tretman aromati?nih sorti hmelja.
Pakovanje hmelja: - meko (džambo vre?e od 45-50 kg)
                                 - tvrdo (džambo vre?e od 80-100 kg)
                                 - peletiranje sa mogu?noš?u vakum pakovanja i ubacivanja CO2

Proizvodnja sadnica hmelja.