Hmeljarstvo

Proizvodnja, prerada i dorada hmelja sorte Robusta a u manjoj meri Aroma, koje imaju tretman aromatičnih sorti hmelja.
Pakovanje hmelja: - meko (džambo vreće od 45-50 kg)
                                 - tvrdo (džambo vreće od 80-100 kg)
                                 - peletiranje sa mogućnošću vakum pakovanja i ubacivanja CO2

Proizvodnja sadnica hmelja.