PETKYS

DOO PETKYS
KISA?

Kooperacija sa poljoprivrednim proizvo?a?ima
- avansiranje povljoprivredne proizvodnje kooperantima
- obezbe?ivanje repromaterijala – vešta?kog ?ubriva, zaštitnih sredstava i semenskog materijala za proizvo?a?e po povoljnim uslovima
- davanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom
- posredovanje izme?u individualnih proizvo?a?a i industrijskih prera?iva?a u otkupu i transportu robe
- skladištenje i sušenje zrnastih poljoprivrednih proizvoda u sopstvenom silosu u magacinskom prostoru
- otkup poljoprivrednih proizvoda, posebno pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, še?erne repe i drugih kultura

Kontakt:

021/829-010