Proizvodnja
Ratarstvo

Proizvodni program u ratarstvu obuhvata pre svega žitarice kao pšenica i kukuruz, industrijske biljke suncokret, soja i še?erna repa a u okviru semenske proizodnje je zastupljen semenski kukuruz, semenski sirak, je?am itd.

 
Pelety
A.S. Petrovec za?ala v roku 2013 výrobu a spracovanie agro peliet.
 
Analiza kvaliteta energetskih peleta od biomase.
Naru?ilac ispitivanja: D.O.O. Petrovec
Adresa: Maršala Tita 14
Mesto: Ba?ki Petrovac
Datum: 06.09.2013.

Rezultati ispitivanja:

Naziv Rezultat
Sadržaj vlažnosti 9,17 %
Sadžaj pepela 6,76 %
Energetska vrednost kalorimetrom 17 MJ/kg
 
 
Objednávky na tel. 021/780-334.
 
Hmeljarstvo

Proizvodnja, prerada i dorada hmelja sorte Robusta a u manjoj meri Aroma, koje imaju tretman aromati?nih sorti hmelja.
Pakovanje hmelja: - meko (džambo vre?e od 45-50 kg)
                                 - tvrdo (džambo vre?e od 80-100 kg)
                                 - peletiranje sa mogu?noš?u vakum pakovanja i ubacivanja CO2

Proizvodnja sadnica hmelja.

 

 
Povrtarstvo

Proizvodnja povrtarskih kultura kao što su paprika babura, paprika industrijska, crni luk, pasulj, arpadžik kao i proizvodnja semena povr?a. 

 

 
Pekara

Proizvodnja pekarskih prozvoda kao i pružanje pekarskih usluga.
Pekarski program:
    - hleb T-500, hleb T-850, Bio hleb sa zrnevljem
    - kifla, lepinja, poga?ica sa ?varcima
    - burek sa sirom, burek sa krompirom