Chmeliarstvo

Pestovanie, spracovanie a dopracovanie chmeľu sorty Robusta a v menšich množstvách Aroma, ktoré patria medzi aromatické chmeliarske kultivary.
Balíkovanie chmeľu: - mäkké /45-50 kg vrecia/
                                      - tvrdé / 80-100 kg vrecia/
                                      - peletovanie s možnosťou vákuového balíkovania doplnením CO2

Výroba chmeľových sadeníc.