IZVEŠTAJ O BITNOM DOGA?AJU 
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA 
 
 Dana 30.05.2014 godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara 
PETROVSKY MLYN AD u prostorijama Društva u ulici Maršala Tita broj 14 u Ba?kom 
Petrovcu, uz prisustvo 59,71% akcionara društva. Na sednici jednoglasno su donete 
slede?e odluke....
 
Ceo izveštaj preuzmite ovde.