Roľníctvo

Výrobný program v roľníckom úseku zahŕňa predovšetkým pestovanie obilnín ako napr. pšenice a kukurice, priemyselných rastlín, sóje a cukrovej repy, kým v rámci semennej výroby pravidelne do osevného sledu zaraďujú semennú kukuricu, semenný cirok, jačmeň a ďalšie.