Petrovský mlyn

A.S. PETROVSKÝ MLYN
Báčsky Petrovec

VÝROBNÝ PROGRAM MLYNA

1. Pšeničná múka T-400
2. Účelová múka pre lístkové cestá T-450
3. Pšeničná múka T-500
4. Pšeničná múka T-850
5. Pšeničná krupica
6. Dobytčie krmivo (balenie 30/1)

Balenia múky: 0,5/1, 1/1, 2/1, 25/1, 50/1
Služby vymieľania pšenice za najvýhodnejších podmienok

Kontakt:
021/780-334 - Rastislav Struhár, riaditeľ
021/781-353 - Ján Dýr

Muka - Brasno

             

 

petrovsky-mlyn