Silo

SILO s.r.o.
Báčsky Petrovec

- Služby skladovania a sušenia zrnovín zvlášť pšenice, kukurice, sóje a iných.
- Kapacita skladu 20.000 ton
- Kapacita sušiarne: 300 ton denne
 

Kontakt:
021/781-272
Ondrej Štrba, riaditeľ
021/781-353 Ján Dýr