Predajne

Vzhľadom na konkurenciu máme prednosť pre vlastníctvo siete maloobchodných objektov, cestou ktorých výhodne predávame naše pekárske výrobky. Zatiaľ disponujeme 6 maloobchodnými objektami (samoobsluhy a predajne), cestou ktorých rýchlejšie a účinnejšie realizujeme i obrat našich výrobkov.