Petrovčanka

„PETROVČANKA“ DOO
Báčsky Petrovec
Továreň na výrobu dobytčieho krmiva

ŠTANDARDNÝ VÝROBNÝ PROGRAM
1.  STP-1  22% proteínov
    Úplná krmná zmes pre výkrm kuriatok od 1 do 28 dní
2.  STP-2  18% proteínov
    Úplná krmná zmes pre výkrm kuriatok od 28-50 dní
3. STARTER S  20% proteínov
    Úplná krmná zmes pre chov prasiatok od 10-20kg
4. ŽIV-N  17% proteínov
    Úplná krmná zmes pre chov nosníc
5. PSD  16% proteínov
    Úplná krmná zmes pre chov  dojných prasníc
6. MTS-1  16% proteínov
    Úplná krmná zmes pre chov ošípaných od 20-50 kg
7. MTS-2  14% proteínov
    Úplná krmná zmes pre chov ošípaných od 50-120 kg


- Výroba podľa žiadosti a receptúry kupcov
- Balenia 10/1, 25/1

Kontakt:
021/781-360 - Ondrej Sýkora, riaditeľ
021/780-106 - Mariena Máľachova
021/781-353 - Ján Dýr