AS Petrovec

A.S. Petrovec

Pôsobenie podniku:

Pestovanie obilnín a iných siatin, chmeliarska výroba, služby v oblasti poľnohospodárstva, výroba mlynárskych a pekárskych výrobkov, obchodovanie vo veľkom zrnovinami, osivom, živočíšnymi krmivami, maloobchodná sieť s rozličným tovarom, obsahujúca prevažne potraviny, nápoje a cigarety, výkup poľnohospodárskych výrobkov s cieľom ďaľšieho predaja, alebo spracovania, preprava tovaru v cestovnom ruchu, služby skladovania a sklady rozličného tovaru, prenájom poľnohospodárskej techniky, poskytovanie odborných rád a vypracovanie počítačových programov, spracovanie údajov, účtovnícke práce, výskum trhu a verejnej mienky, služby balenia, informovanie cestou TV Petrovec. Zahraničný obchod v rámci registrovaného  veľkoobchodu.

 

Z dejín rozvoja podniku

AS Petrovec vyrástla zo sedliackeho pracovného družstva Boris Kidrič, ktorého vznik datuje z roku 1945. V roku 1960 Boris Kidrič sa združil s družstvom Chmeliar, z čoho vzniklo PD Petrovec, zahŕňajúce okolo 260 robotníkov pôsobiacich na 700 ha plôch. Keď sa roku 1977 formovala pracovná organizácia 15.októbra, v jej zložení bolo i PD Petrovec.

Táto organizácia sa rozpadla roku 1990, po čom sa PD Petrovec združilo roľníckym družstvom Roľník a účastinnú spoločnosť založili 01.01.1991.

Po vracaní zeme, na základe Zákona o vracaní pôdy bývalým majiteľom, podnikateľskú politiku AS Petrovec sústredili na:
-       zintenzívňovanie priamej poľnohospodárskej výroby /chmeľ, semenná kukurica, sadzačka, paprika babura, priemyselná paprika atď...
-       spoluprácu s kooperantmi v B.Petrovci, Kysáči, v Pivnici a okolitými osadami
-       rozširovanie maloobchodnej siete (6 predajní)
-       pekárstvo