Výroba
Roľníctvo

Výrobný program v roľníckom úseku zahŕňa predovšetkým pestovanie obilnín ako napr. pšenice a kukurice, priemyselných rastlín, sóje a cukrovej repy, kým v rámci semennej výroby pravidelne do osevného sledu zaraďujú semennú kukuricu, semenný cirok, jačmeň a ďalšie.

 
Pelety
A.S. Petrovec začala v roku 2013 výrobu a spracovanie agro peliet.
 
Analiza kvaliteta energetskih peleta od biomase.
Naručilac ispitivanja: D.O.O. Petrovec
Adresa: Maršala Tita 14
Mesto: Bački Petrovac
Datum: 06.09.2013.

Rezultati ispitivanja:

Naziv Rezultat
Sadržaj vlažnosti 9,17 %
Sadžaj pepela 6,76 %
Energetska vrednost kalorimetrom 17 MJ/kg
 
 
Objednávky na tel. 021/780-334.
 
Chmeliarstvo

Pestovanie, spracovanie a dopracovanie chmeľu sorty Robusta a v menšich množstvách Aroma, ktoré patria medzi aromatické chmeliarske kultivary.
Balíkovanie chmeľu: - mäkké /45-50 kg vrecia/
                                      - tvrdé / 80-100 kg vrecia/
                                      - peletovanie s možnosťou vákuového balíkovania doplnením CO2

Výroba chmeľových sadeníc.

 
Zeleninárstvo

Pestovanie zeleninárskych odrôd mädzi ktoré patria paprika babura, priemyselná paprika, cibuľa, fazuľa, sadzačka a výroba osív zeleniny.

 

 
Pekáreň

Výroba pekárskych výrobkov a poskytovanie pekárských služieb.
Výrobný program: - chlieb T-500, chlieb T-850, Biochlieb so zrnkami
                                    - rožky, lepníky, škvarkové pagáčiky
                                    - syrový burek, zemiakový burek